بازی روزگار

آنکه با زندگی می سازد زندگی را می بازد/ با زندگی نساز زندگی را بساز

(پست ثابت)

نوشته شده در دوشنبه 19 فروردین1392ساعت 15:6 توسط فافا|

نوشته شده در جمعه 19 دی1393ساعت 17:30 توسط فافا|

نوشته شده در جمعه 19 دی1393ساعت 17:29 توسط فافا|

نوشته شده در جمعه 19 دی1393ساعت 17:28 توسط فافا|

نوشته شده در یکشنبه 14 دی1393ساعت 22:12 توسط فافا|

نوشته شده در شنبه 13 دی1393ساعت 23:29 توسط فافا|

نوشته شده در جمعه 12 دی1393ساعت 15:57 توسط فافا|

نوشته شده در جمعه 12 دی1393ساعت 15:55 توسط فافا|

نوشته شده در جمعه 12 دی1393ساعت 1:31 توسط فافا|

نوشته شده در چهارشنبه 10 دی1393ساعت 18:3 توسط فافا|

نوشته شده در دوشنبه 8 دی1393ساعت 0:40 توسط فافا|

نوشته شده در شنبه 6 دی1393ساعت 21:7 توسط فافا|

نوشته شده در شنبه 6 دی1393ساعت 21:4 توسط فافا|

نوشته شده در شنبه 6 دی1393ساعت 21:3 توسط فافا|

نوشته شده در پنجشنبه 4 دی1393ساعت 18:40 توسط فافا|

نوشته شده در چهارشنبه 3 دی1393ساعت 23:30 توسط فافا|

نوشته شده در چهارشنبه 3 دی1393ساعت 23:29 توسط فافا|

نوشته شده در چهارشنبه 3 دی1393ساعت 23:28 توسط فافا|

نوشته شده در سه شنبه 2 دی1393ساعت 18:29 توسط فافا|

نوشته شده در سه شنبه 2 دی1393ساعت 18:27 توسط فافا|

نوشته شده در جمعه 28 آذر1393ساعت 17:58 توسط فافا|

دخترکان این دیار کاش بدانند

دختر بودن و انسان ماندن

چه حرمت ها دارد !

کاش بدانند

امید از چشمانشان

شوق از خنده هایشان

و عشق از بودنشان

آغاز می شود

دخترکان این دیار کاش بدانند

هر رنگی شدن

افتخار نیست

هر کلامی را با هر اَدایی بیان کردن

نشانه ی آزادی آزاد بودن نیست

کاش می دانستند

اعتماد _ تکیه گاه _ حامی

از دامنِ یک دختر می آید

از دامنِ یک مادر

یک زن

دخترانِ سرزمینِ من

کاش

کاش

کاش می دانستند ...

.

عادل دانتیسم

نوشته شده در شنبه 22 آذر1393ساعت 12:52 توسط فافا|

شيوه نفوذ بعضي آقايان به قلمرو خانمها:

اول که مي آيند خواستگاري, جزو خزندگانند,

بعد که دوران نامزدي مي شود, به قالب چرندگان در مي آيند,

وقتي ازدواج مي کنند, مي شوند از تيره درندگان!!

کمي که ميگذرد, شلوارشان دو تا ميشود و در گروه دوزيستان قرار ميگيرند,

براي اينکه خانمشان را گول بزنند, مدتي جزو نرم تنان مي شوند,

زن که به آنها شک ميکند, مي روند در لاک سخت پوستان,

اوضاع که خراب مي شود, مي روند در قالب پرندگان, و از خانه بال مي گشايند و مي روند.

نوشته شده در پنجشنبه 20 آذر1393ساعت 19:29 توسط فافا|

راست می گفتی بانو
 
دل دادگی آنقدرها هم که فکرش
 
را می کردیم ساده نبود ...
 
ساده نیست .
 
 
دل که می دهی
 
انگار خودت را دو دستی
 
تقدیمِ او - یِ قصه کرده ای
 
 
بخندد... می خندی

اشک بریزد... اشک نمی ریزی... سِیل می باری

سرد باشد... مرداد با همه ی گرمایش به حالت برف می بارد

.

و انـتـــظار

امان از این انتظار کــِ می شود

کارِ هر روزه که هیچ

کارِ هر ثـانیه ات
 
.

ســـاده نیست ... !
 

عادل دانتیسم
نوشته شده در پنجشنبه 20 آذر1393ساعت 11:51 توسط فافا|

نوشته شده در سه شنبه 18 آذر1393ساعت 14:34 توسط فافا|

ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺯﻧﮓ ﻧﺰﻥ ﻭ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﺪﻩ

ﮐﺠﺎﯾﯽ؟

ﻧﮕﺮﺍﻧﺖ ﺷﺪﻡ

ﮐﺎﻓﯿﻪ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﯼ !

ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ،ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﻼﯾﻨﻪ ﭼﺖ ﻧﮑﻦ

ﺍﮔﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻪ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺸﺪ،

ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺭﻓﺘﻦ ﻧﺮﻭ

ﺍﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻨﺖ ﭘﯿﺸﺖ ﻣﯿﻤﻮﻧﺪﻥ،

ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﻩ،

ﭼﻮﻥ ﺍﮔﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎﺕ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩ،

ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻭﺧﺘﺖ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺪﻩ

ﺗﻮ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﯿﺴﺘﯽ .

ﺑﺎﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺖ ﺑﺪﯼ ﮐﺮﺩ ﺑﺨﺎﻃﺮﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺁﺳﻮﻧﯽ ﺁﺷﺘﯽ ﻧﮑﻦ

ﭼﻮﻥ ﺍﻭﻥ ﻣﻘﺼﺮﻩ ﻭﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﮔﺮ ﻗﺪﺭﺗﻮ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺖ ﺩﺭ ﺣﻘﺖ ﺑﺪﯼ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩ

ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺳﺨﺘﻪ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻠﺒﯽ ﻗﻮﯼ ﻭﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻗﻮﯼ ﺗﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ

ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺖ ﻋﺰﺕ ﻣﯿﺒﺨﺸﯽ ﻭ ﺷﺨﺼﯿﺘﺖ ﺭﻭ ﺣﻔﻆ ﻣﯿﮑﻨﯽ

ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﻮ ﺧﺪﺍ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﮕﯽ ﺑﺎﺯ ﺁﯾﺪ ...

نوشته شده در سه شنبه 18 آذر1393ساعت 11:23 توسط فافا|

نوشته شده در پنجشنبه 13 آذر1393ساعت 16:26 توسط فافا|

بعضی ها.......؛

شبیه عطر بهار نارنجی هستند در کوچه پس کوچه های پیچ در پیچ دلت،

نفس میکشی...؛

آنقدر عمیق؛ که عطر بودنشان را تا آخرین ثانیه ی عمرت؛ در ریه هات ذخیره کنی...؛

 

بعضی ها.....؛

شبیه ماهی قرمز کوچکی هستند که افتاده اند در تنگ بلورین روزگارت؛

جانت را با جان و دل در هوایشان؛تازه میکنی...؛

 

بعضی ها....؛

بعضی ها؛

آرامش مطلقند؛

لبخندشان...؛

تلآلو برق چشمانشان؛

صدای آرامشان...؛

اصلِ کار، تپش قلبشان...؛

انگار که یک دنیا آرامش را به رگ و ریشه ات تزریق میکند ...؛

و آنقدر عزیزند؛

آن قدر بکرند؛

که دلت نمی آید حتی یک انگشتت هم به آنها بخورد...؛

میترسی تمام شوند و تو بمانی و یک دنیا حسرت...؛

 

بعضی ها.....؛

بودنشان...؛

همین ساده بودنشان...؛

همین نفس کشیدنشان؛

یک عالمه لبخند می نشاند روی گوشه لبمان...؛

 

اصلا خدا جان؛

در خلقت بعضی ها؛ سنگ تمام گذاشته ای ...!!!!

سایه شان کم نشود از روزگارمان....؛

و من چقدر دوست دارم اين "بعضي هارو"...

نوشته شده در چهارشنبه 12 آذر1393ساعت 12:27 توسط فافا|

 

نوشته شده در سه شنبه 11 آذر1393ساعت 13:32 توسط فافا|

نوشته شده در یکشنبه 2 آذر1393ساعت 1:8 توسط فافا|


آخرين مطالب
» خدای خوبم هزاران بار شکر می گویمت
» اینم فکر خوبیه ;)
» دقیقا
» شجاعت میخواد
» اگه بدونی چقدر باهات حرف زدم
» مثل ما... شایدم فقط من :(
» می خوام اما...
» هرگز...
» تموم شهر خوابیدن، من از فکر تو بیدارم...
» خدایا آخر قصه همه خوب باشه
Design By : Pars Skin